ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΡΕΙΣ
Πιστοποιήσεις Agrocert

Καταχώρηση Agrocert για Βανίλιες

Καταχώρηση Agrocert για Φάβα

Καταχώρηση Πιστοποίησης AGROCERT

Πιστοποιήσεις ISO

Πιστοποίηση ISO(Ελληνικά)

Πιστοποίηση ISO (Αγγλικά)

Καταχώρηση / Απόφαση Ονομασίας

Φασόλια Βανίλιες.

Απόφαση Καταχώρησης στο Ενωσιακό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ / ΠΓΕ).
Δείτε επίσης την: Δημοσίευση Εισηγητικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φάβα.

Απόφαση Καταχώρησης στο Ενωσιακό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ / ΠΓΕ).
Δείτε επίσης την: Δημοσίευση Εισηγητικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης