ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΡΕΙΣ

Καταχώρηση Πιστοποίησης AGROCERT

Καταχώρηση / Απόφαση Ονομασίας

Φασόλια Βανίλιες.

Απόφαση Καταχώρησης στο Ενωσιακό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ / ΠΓΕ).
Δείτε επίσης την: Δημοσίευση Εισηγητικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φάβα.

Απόφαση Καταχώρησης στο Ενωσιακό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ / ΠΓΕ).
Δείτε επίσης την: Δημοσίευση Εισηγητικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης